Tedavi Alanları

Evde hasta bakımı
Tansiyon/ Nabız Takibi
Şeker Takibi
İdrar Sonda Uygulama
Stoma Bakımı (Büyük bağırsak ameliyatı)
Evde/ Hastanede Refakatçılık
Trachesstomi
Pansuman
Yara Bakımı
Enjeksiyon
Dikiş atılması / alınması
Acil hasta bakımı
Terminal hastalar